Skip to content

Skaitmeninis duomenų raštingumas švietimui

“Data Literate” yra Erasmus+ projektas, skirtas stiprinti vidurinių mokyklų pedagogų skaitmeninių duomenų raštingumą, įgalinant juos atpažinti dezinformaciją ir valdyti informacijos srautus.

IO1

Kompetencijų ugdymo programos ir internetinio kurso mokytojams sukūrimas

IO2

Skaitmeninių duomenų raštingumo strateginio plano ir praktinio vadovo sukūrimas

Projekte dalyvauja

7 partneriai

4 Europos valstybių

Latest news