Partneriai

Projekto konsorciumas, įtraukiantis partnerius iš 4 šalių, buvo formuojamas atsižvelgiant į kompetencijas tose srityse, kurios yra strategiškai svarbios projektui bei būtinos siekiant jo tikslų: mokytojų rengimo praktinė patirtis; žinios apie duomenų raštingumą ir duomenų mokslą; pedagoginė veikla.

Tokia įvairovė leidžia projektui skatinti tarpdalykinę sinergiją ir tinklų kūrimą tarp institucijų, kurios skiriasi savo pobūdžiu ir susiduria su skirtingais pandemijos iššūkiais, tačiau visos siekia tobulinti švietimo sektorių.

Konsorciumui vadovauja Vilniaus universitetas, konsorciume veikia dvi skaitmeninio ir duomenų mokymo programų kūrime besispecializuojančios organizacijos (INOVA+ ir Dataninja) bei 4 vidurinės mokyklos iš Lietuvos, Portugalijos, Ispanijos ir Italijos.

Detalius partnerių aprašymus rasite apačioje.

Vilniaus universitetas

Projekto koordinatorius

Vilniaus universitetas (VU) yra didžiausia Lietuvos aukštoji mokykla, pelnytai pelniusi mokslo, tyrimų ir studijų lyderio šalyje statusą. Europos universiteto tradicijos, akademinė laisvė ir nuomonių įvairovė, gebėjimas spręsti naujus iššūkius nuolat besikeičiančiame pasaulyje ir socialinė atsakomybė yra pagrindinės universiteto vertybės. Universitetą, įkurtą 1579 m., sudaro 15 fakultetų. VU įkūrė 4 institutus, 4 universitetines ligonines, 3 tarpfakultetinius studijų ir tyrimų centrus, 3 mokslo ir technologijų parkus, 4 konsultacinius centrus.

Vilniaus jėzuitų gimnazija

Vilniaus jėzuitų gimnazija yra jėzuitų švietimo tinklo mokymo institucija. Jėzuitų mokymas gyvuoja jau daugiau nei 450 metų ir šiandien yra paplitęs visame pasaulyje. Mokyklos istorija prasideda nuo kolegijos Vilnense Societatis Jesu, kurią 1570 m. įsteigė Austrijos jėzuitai, kurie vietos vyskupo buvo pakviesti į Vilnių. Kolegija padėjo mokslo pagrindus Vilniaus universitetui, įkurtam 1579 m.

Šių dienų Vilniaus jėzuitų gimnazija priklauso pasauliniam jėzuitų mokyklų tinklui. Europoje veikia 159 jėzuitų mokyklos, kurios Ignaco pedagogikos principais ugdo daugiau nei 150 000 mokinių. IPP (Ignaco pedagoginė paradigmą) sudaro patirtis, apmąstymai ir veiksmai.

INOVA+

INOVA+ yra pirmaujanti Portugalijos įmonė, įgyvendinanti tarptautinius inovacijų, švietimo ir mokymo, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektus.

Įmonė siekia suteikti klientams žinių, valdymo gebėjimų, techninę bei finansinę paramą, reikalingą sėkmingiems inovacijų projektams užtikrinti.

Skaičiuojant 20 metų darbo patirtį, „INOVA+“ dirba aukštos kvalifikacijos komanda, kurią sudaro daugiau nei 85 konsultantai, įsikūrę biuruose visoje Europoje: „Matosinhos“ (būstinė), Lisabona, Briuselis, Heidelbergas ir Varšuva. „INOVA+“ taip pat yra įsitraukusi į platų partnerių tinklą, kurį sudaro universitetai, tyrimų centrai, savivaldybės, klasteriai, tarpininkavimo institucijos ir Europos įstaigos.

Sebastião da Gama mokyklų grupė

Sebastião da Gama mokyklų grupė yra įsikūrusi Portugalijoje, Setúbal mieste, „Costa Azul“ (mėlyna pakrantė) teritorijoje, kuriai būdingi kalnuoti Arrábida gamtos parko kraštovaizdžiai ir Trojos pusiasalio paplūdimiai. Mokyklų grupėje iš viso veikia septynios mokymo įstaigos, kurių ugdymo lygis yra nuo ikimokyklinio, pradinio iki vidurinio ir pagrindinio. Taip pat siūlomos alternatyvios mokymo programos, profesiniai kursai, suaugusiųjų švietimo ir mokymo paslaugos. Mokyklų grupėje yra apie 3400 mokinių ir 450 darbuotojų, iš kurių 300 yra mokytojai.

Vidurinio ugdymo mokykla “Villa de Abarán”

Vidurinio ugdymo mokykla „Villa de Abarán“ yra Abarano kaime, kaimo vietovėje Mursijos regione, Ispanijos pietryčiuose.

Miestas yra šalia Segura upės ir sąlygoja ypatingas aplinkos sąlygas, darančias įtaką kaimo gyventojų gyvenimo būdui. Žemės ūkis yra pagrindinis pajamų šaltinis rajone, o šeimų plantacijos ir vaisių bei daržovių ūkiai yra daugumos vietos gyventojų darbovietės. Per pastaruosius kelerius metus kuriasi naujos turizmo ir rekreacijos įmonės.

Mokykloje mokosi apie 800 mokinių (15% jų yra imigrantai) nuo 12 iki 22 metų. Mokykloje dirba 95 darbuotojai, iš jų 85 mokytojai. Mokykloje yra privalomojo vidurinio ugdymo programa, tačiau taip pat siūlomos humanitarinių, socialinių, gamtos mokslų, technologijų, administracinio valdymo ir telekomunikacijų profesinio mokymo programos.

Mokykloje didelis dėmesys skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukimui.

Mokykla jau yra įgyvendinusi daugiau nei dvidešimt projektų, kurių tikslas – tobulinti mokinių ir mokytojų įgūdžius, mokyklų valdymą ir mokymo veiklos organizavimą. Pastaraisiais metais buvo diegiamos dvikalbės studijos ir naujos mokymo metodikos, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeniniam ugdymui.

Dataninja

„Dataninja“ yra apdovanojimus pelniusi įmonė, diegianti duomenimis pagrįstas mokymosi programas ir naujoviškas duomenų žurnalistikos paslaugas. Nuo 2012 m., kai buvo įkurta „Dataninja”, ji tapo neformalia žurnalistų, dėstytojų ir kūrėjų darbo platforma, suteikusia galimybę bendrauti su universitetais, laikraščiais ir NVO rengiant mokymo programas.

„Dataninja“ taip pat remia svarbiausią Italijos duomenų žurnalistų bendruomenę, vienijančią tūkstančius narių. Bendradarbiaudama su Italijos nacionaline tyrimų taryba, „Dataninja“ atlieka tyrimus, skirtus Europos duomenų raštingumo ugdymo programoms parengti. „Dataninja“ turi didelę patirtį švietimo srityje, orientuotą į duomenų raštingumą ir duomenų mokslą.

Nuo pat įkūrimo „Dataninja“ rengė kursus ir seminarus, skirtus mokyti ir skleisti duomenimis pagrįstas kompetencijas įvairiose aplinkose, pavyzdžiui, universitetuose ir mokyklose.

„Girolamo Caruso“ technikos, ekonomikos ir technologijų institutas

„Girolamo Caruso“ technikos, ekonomikos ir technologijų institutas yra įsikūręs Trapanio provincijos rajone, Alkamo miesto plėtros rajone, Italijoje. Alkamo yra strateginėje vietoje esantis miestas tarp Trapanio ir Palermo, netoli pagrindinių oro uostų – „Birgi“ ir „Falcone Borsellino“.

Institutas yra mokyklų CTRH tinklo dalis ir valdo 2013–2014 m. mokslo metais įsteigtą stebėsenos centrą, tiriantį mokyklos nebaigimo reiškinį.

Institutas dalijasi su vietinėmis mokyklomis įtraukties ugdymo iniciatyvomis ir jau keletą metų organizuoja mokymus, kuriuose dalyvauja vietos, nacionalinės ir tarptautinės institucijos. Institutas taip pat organizuoja teminius analizės seminarus, taikant naujoviškus ir eksperimentinius mokymo metodus.