Skip to content

Apie

Projektas „Data Literate“ turi apibrėžtą tikslą – stiprinti pedagogų skaitmeninio duomenų raštingumo gebėjimus ir ugdyti jų profesines kompetencijas. Šis projektas yra paremtas praktinio turinio dėstymu, leidžiančiu pedagogams išbandyti ir taikyti įgytas žinias švietimo srityje.

Projektas yra finansuojamas pagal Europos Komisijos programą „Erasmus+“, siekiant suvaldyti COVID-19 situaciją (daugiau informacijos rasite čia).

Įrodymai patvirtina ne tik duomenų raštingumo svarbą skaitmenintos visuomenės kontekste, bet ir pabrėžia jo svarbą švietimui.

Dėl COVID19, „skaitmeninių įgūdžių paklausa augs kartu su paklausiais įgūdžiais (…), įskaitant (…) duomenų raštingumą (…)“ (ES Skaitmeninio švietimo veiksmų planas).

Aktyviai prisidedant prie pedagogų profesinio tobulėjimo skaitmeninių duomenų raštingumo srityje ir taikant holistinį, tarpmokyliniu bendradarbiavimu paremtą metodą, taip pat pasitelkiant duomenų raštingumo ekspertus, projektas ne tik padės išspręsti konkrečius Europos švietimo uždavinius, COVID19 iššūkius mokyklose, tačiau tuo pat metu atlieps Europos Komisijos kvietimą konsoliduoti pastangas plėtojant Europos švietimo erdvę. Bus siekiama pagerinti pagrindinius profesinius pedagogų įgūdžius, įskaitant skaitmenines kompetencijas, palengvinti tarptautinį švietimo institucijų bendradarbiavimą, užtikrinant, kad mokytojai ir instruktoriai tęstų bendradarbiavimą ir ateityje. Galiausiai, „Data Literate“ projektas taip pat atliepia „DigComp“ ir „DigCompEdu“ suformuotus uždavinius.

Apsilankykite projekto puslapyje Erasmus+ tinklalapyje.